Psychogenealogia w praktyce

nominacja jury i internautów
Autor: Anne Ancelin Schützenberger
Wydawnictwo: Virgo
Data wydania: 2017-06-30
Kategoria: Poradniki
ISBN: 9788365400079
Ilość‡ stron: Ilość stron: 280

Dziedziczymy po przodkach nie tylko geny ale też podejście do życia, zawód czy nawyki żywieniowe. Wszystko to stanowi przekaz intergeneracyjny i zazwyczaj jest jawne i oczywiste. Ta książka mówi o czymś więcej – o przekazie transgeneracyjnym, czyli o nieświadomym dziedziczeniu tego, co jest w rodzinie trzymane w tajemnicy, ukryte, niewypowiedziane a często ujawnia się u potomków w postaci powtarzających się w każdym pokoleniu chorób, nagłych lub przedwczesnych śmierci i tragicznych wypadków.

Autorka, profesor psychologii Anne Ancelin Schützenberger twierdzi, że w ten sposób objawia się dawna trauma, niedomknięta żałoba, dramaty, tajemnice i sprawy niezałatwione często od wielu pokoleń. A to, co zostało jedynie wyrażone w postaci niejasnych odczuć czy też dolegliwości, bez udziału naszej woli przechodzi w ukryciu na następne pokolenia i ma nad nami władzę.

Psychogenealogia jest nauką i zarazem sztuką. Pomaga zrozumieć to, co w sferze psychiki przekazywane jest poprzez pokolenia. Dzięki psychogenealogii to dziedzictwo staje się dla nas bardziej dostępne, możemy z niego korzystać, a jeśli zajdzie potrzeba, zmienić. Psychogenealogia powstała na bazie psychologii klinicznej, w oparciu o psychoanalizę, rozszerzoną o więzy międzypokoleniowe z użyciem techniki socjopsychologicznej i genogramu przekształconego w geneosocjogram, czyli w drzewo genealogiczne ukazujące więzi między osobami i ważne fakty z ich życia.

Dzięki tej książce dowiesz się:

- Czego szukać w swoim drzewie genealogicznym by uwolnić siebie i swoje dzieci od skutków traum przodków.

- Krok po kroku nauczysz się jak zrobić swój geneosocjogram,specjalne drzewo rodowe swojej rodziny dzięki któremu łatwo odnajdziesz tropy kolejnych tajemnic.Spis treści

Przedmowa 7

CZĘŚĆ PIERWSZA
JAK ULECZYĆ RANY RODZINNE I ODNALEŹĆ SIEBIE? 13

Wstęp. Fakty uparcie domagają się wyjaśnienia 15
Kontekst poczęcia i narodzin („syndrom źle wylizanego niedźwiedzia”) 15
Wybór imienia 16
Niezależność finansowa 16
Zatarte ślady 18
Już w Biblii... 19
Różnica między intergeneracyjnością a transgeneracyjnością 20

1 Świadoma komunikacja werbalna, bezpośrednie i pośrednie wyrażanie uczuć 23

Milczący przekaz przeżyć i doświadczeń 23
Analiza transgeneracyjna i jej implikacje 24
Przekaz traum z pokolenia na pokolenie poprzez rozmaite zaniechania 24
Cielesne przejawy pamięci rodzinnej 25
Powtórzenia 26
Josephine Hilgard i Anne Ancelin Schützenberger 26
Ubrać cierpienie w słowa 27

2 Ukryta i nieświadoma lojalność rodzinna 29

Człowiek to zwierzę stadne i społeczne 29
Rodzinne tajemnice 30
Związek ze współświadomością i współpodświadomością 31
Współświadomość i współpodświadomość rodzinna i grupowa 33

3 Syndrom rocznicy 35

Syndrom rocznicy i powtórzenia 36
Nieodżałowane straty i nieodbyte żałoby 36
Prace Josephine Hilgard nad syndromem rocznicy i powtórzeniami 39
Przypadek kliniczny niewidzialnej lojalności rodzinnej: Camille, czyli jak „usunąć kurz powodujący kaszel” i rozsupłać „supeł” 40
Piętno historii 43

4 Skończyć to, co się zaczęło 45

Nieodbyte żałoby 45
Zamknięcie za pomocą psychodramy 46
Surplus reality i projekcja w przyszłość 46

5 Mowa ciała 51

Krypta i widmo 51
Bez słów i wyjaśnień, by nie stracić twarzy 53
Podwójne wiązanie 54
Czym jest psychodrama? 54
Psychodrama „Buty” 57
Pola morfogenetyczne Sheldrake’a 63
Badania Jean-Pola Tassina 63
Neurony lustrzane 64
Pamięć ciała 66
Fraktale i teoria chaosu 69

6 Zmiana i opór przed zmianą 71

Wszystko jest w tymczasowej równowadze 73
Dzień, w którym Niemcy spalili mój dom 73
Historia włamywacza i dokumentów 74
Powtórna utrata dokumentów 74
Przeżyć stratę 75
Opór w stosunku do zmiany 76
Łatwiej się zmienić w grupie 77
Badania Kurta Lewina
nad przyzwyczajeniami żywieniowymi 78
Historia roweru 80

7 Prawdziwe więzi 83

Jak rozpoznać wątki swojego życia i to, co jest dla nas najważniejsze? 83
Geneosocjogram – klucz do odkrycia przekazu transgeneracyjnego 84
Ważne wydarzenia z życia 84
Atom społeczny 85

8 Jak sporządzić geneosocjogram 89

Rysunki, szczegóły rysunków i konwencja graficzna 89
Konwencja graficznego przedstawienia geneosocjogramu 92
Przypadek Charlesa: odmowa kontynuowania leczenia chemioterapią 96
Metodologia asocjacji myśli 100
Więzi zaznaczamy kolorami 101
Kontekst historyczny 102
Powracające daty 104
Znaczenie snów 104
Co dalej z geneosocjogramem? 105
Raz jeszcze kilka najważniejszych punktów 107

9 Okoliczności poczęcia, otoczenie rodzinne, klasa społeczna, etykiety 109

Życie zaczyna się w chwili poczęcia 109
Przepowiednie nad kołyską 110
Okoliczności narodzin i „nisza ekologiczna”.
Gniazdo i jego dramaty 111
Otoczenie społeczne, zwyczaje regionalne, język 112
Rola przypisana dziecku 113
Być matką swojej matki 114
Klasa społeczna, jej zasady i obyczaje 114
Wybór małżonka 115
Ambiwalencja i porażki inteligentnego dziecka 116
Hierarchia społeczna i porządek dziobania 117
Dysfunkcyjne rodziny neurotyczne 118
Wybór imienia 119
Życiowe zakręty 123
Pożegnać się na koniec życia 123

10 Pamięć rodzinna, zapomnienia i rekonstrukcje 125

Przywołanie przeszłości 125
Rodziny się nie wybiera 126
Odtwarzanie przeszłości osobistej jest zawsze ryzykowne 127
Nieustanne szukanie równowagi 128
Nieodbyte żałoby 128
Przypadki migrantów 129
Przykład Marie 130

11 Praca samodzielna 131

12 Bezpieczna przestrzeń 135

Podstawowe poczucie bezpieczeństwa 135
Pierwsze kroki są ważne 135
„Holding” Winnicotta 136
Bezpieczna przestrzeń Kotaniego 137
Dotyk 139
Zakorzenienie 141
Piotruś Pan, utracony raj i Nibylandia 143
Twardość (Suzanne Kobasa) 144

13 Własne miejsce na ziemi 147

Widma 147
Nie zawsze zbieg okoliczności ma znaczenie 149
Wyparcie, żeby móc się pozbierać, a następnie otwarcie i spełnienie 151

14 Gdy nie mamy dostępu do pamięci rodzinnej 157

Adopcyjne zbieżności 158
Poliojcowie i polimatki 159
Normalne ojcostwo to fikcja 159
Anonimowy dawca nasienia i tajemnice rodzinne:
przypadek Gérarda 160
Dziecko urodzone z rodziców nieznanych:
przypadek Marie-Pierre 160

15 Biała i czarna pedagogika, toksyczni rodzice 163

Czarna pedagogika 165
Skrajnie destruktywny wpływ 167
Sprzeczne komunikaty 168
Zachęta 169

Podsumowanie 171

Zaakceptuj rodzinę z całym bałaganem i wybierz własną drogę 171
Czym jest sukces w życiu 179

Uwagi dodatkowe 181

Intuicja, łut szczęścia i serendypia 181
Nieświadomość i przeniesienie 184

Efekt placebo 185
Psychogenealogia w odniesieniu do środowiska pracy zawodowej 187
Sprawiedliwość naprawcza Maorysów 189
Trójkąt dramatyczny Karpmana – kontrola pod pretekstem wspierania 193

CZĘŚĆ DRUGA.
PSYCHOGENEALOGIA KROK PO KROKU 199

Wprowadzenie 201

Transgeneracyjność i intergeneracyjność 204

1 Wyzwól się od napięcia spowodowanego nieodbytą żałobą 207

Efekt Zeigarnik – dlaczego lepiej pamiętamy to, co niedokończone 208
Uwolnienie 209

2 Otwórz „rodzinną księgę rachunkową” 211

Ukryte i nieuświadomione lojalności rodzinne 211
Zwyczaje związane z jedzeniem 215

3 Znajdź nieświadome, pozytywne i negatywne powtórzenia w historii rodzinnej 217

Syndrom rocznicy 217

4 Cofnij się do przeszłości, by lepiej zrozumieć, jak żyli twoi przodkowie 221

„Nisza ekologiczna” 221
Czego należy się dowiedzieć o swojej rodzinie 222
Zamień „tu i teraz” na „gdzie indziej i kiedyś” 222

5 Zamknij rozdział, by „gorący ziemniak” przestał parzyć ręce kolejnych pokoleń 225

Przebaczyć nie znaczy zapomnieć 225
Zaakceptuj własnych przodków wraz z ich uczynkami 226

6 Co jest dla ciebie ważne? Narysuj swój atom społeczny 229

Globalny obraz osobistego świata 229
Przyjaciele domu 230
Jak stworzyć swój atom społeczny 231

7 Emocje pamięci. Stwórz swój geneosocjogram 235

Drzewo rodowe kreśli się z pamięci 235
Emocje 236
Czasem lepiej, by ktoś nam towarzyszył 237
Główne funkcje geneosocjogramu 238
Ile czasu trwa sporządzenie geneosocjogramu? 238
Trzy pierwsze etapy 238
Noc jest po to, by śnić 241
Rodzinni sekretarze i zjazdy rodzinne 241
Sześć pytań, które zawsze trzeba postawić 241
Sprawdzaj swoje hipotezy 242

8 Dobór narzędzi i materiałów 243

Aneks 247
Kwestionariusz oceny poziomu stresu wynikającego ze zdarzeń życiowych za Thomasem H. Holmesem i Richardem H. Rahe, uaktualniony w 2007 roku przez Anne Ancelin Schützenberger 247

Podziękowania 254

Bibliografia 255

Patroni medialni