Rusz się człowieku program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

nominacja jury i internautów
Autor: Urszula Szuścik
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2017-08-31
Kategoria: Pedagogika, nauczanie
ISBN: 9788380953512
Ilość‡ stron: Ilość stron: 98

PROGRAM oparty NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ do Wychowania Fizycznego dla szkół podstawowych Rusz się człowieku autorstwa Urszuli Kierczak zawiera: podręcznik + plan pracy.

Program zawiera: - rozkłady materiału; - szczegółowy plan pracy dla kolejnych klas;  - standardy wymagań i zasady oceniania; - przykładowe konspekty zajęć; - materiały do diagnozy i ewaluacji.

Podręcznik - program oparty na nowej podstawie programowej dostępny jest w wersji papierowej, natomiast rozkłady materiałów, czyli plany pracy dla klas IV i VII oraz przedmiotowe systemy oceniania dostępne są w wersji elektronicznej (e-book w formacie PDF) na stronie Oficyny Wydawniczej ,,Impuls", do płatnego pobrania dla nauczycieli.

Polecamy równocześnie (do podręcznika) rozkłady materiałów dla klasy IV i VII w wersji elektronicznej ebook zawierające: (PDF z możliwością pełnego wykorzystania i dostosowania do własnych programów) - DOSTĘPNE

Nauczyciel, opierając się na dostępnych materiałach oraz korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, powinien samodzielnie opracować dokumenty pracy, w tym własne lub zmodyfikowane programy nauczania, plany pracy i zasady oceniania. Dlatego jako autorka programu ,,Rusz się człowieku" zezwalam na jego modyfikowanie w zakresie treści, wymagań i metod realizacji z zachowaniem wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej. W sytuacji gdy nauczyciel zdecyduje się na zmodyfikowanie, powinien przy zgłoszeniu do dyrektora szkoły wniosku o dopuszczenie do użytku w szkole tego programu załączyć następujące oświadczenie:

Program ,,Rusz się człowieku" autorstwa Urszuli Kierczak został zmodyfikowany przez: [imię i nazwisko nauczyciela] w zakresie: treści/metod/form pracy/wymagań z zachowaniem ogólnych i szczegółowych wymagań zawartych w obowiązującej podstawie programowej wychowania fizycznego.

Życzę wszystkim nauczycielom, którzy zdecydują się na pracę pedagogiczną według przedstawionego w książce mojego programu nauczania wychowania fizycznego, pełnej satysfakcji własnej i uczniów z wyników edukacyjnych.

Patroni medialni